Tag Archives: Dell XPS 13

Khám phá dòng laptop Dell XPS 13

XPS 13 9380

Dòng Dell XPS là một đề xuất tuyệt vời cho những ai mong muốn có được máy tính mạnh mẽ đồng thời thích ứng với sự di chuyển. Sự phát triển của dòng XPS là một chặng đường khá dài, nhưng tất cả đều nhấn mạnh nhu cầu bắt kịp với bối cảnh công nghệ […]