Bàn chải điện Philips Sonicare for Kids

1.250.000

• Giao diện Bluetooth cho phép bạn kết nối bàn chải đánh răng với ứng dụng Philips Sonicare For Kids

• Bộ nhớ tích hợp và dấu thời gian trên tay cầm bàn chải đánh răng cho phép bạn lưu tối đa 20 phiên đánh răng

• Hướng dẫn đánh răng trong tối đa 2 phút, theo dõi thời gian thực.

• 8 nhãn dán và 2 nhãn dán bổ sung cho phép con bạn tùy chỉnh tay cầm.

Bàn chải điện Philips Sonicare for Kids
Bàn chải điện Philips Sonicare for Kids

1.250.000